Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Bortar Group, ‘Sevgi paylaştıkça büyür’ düşüncesinden yola çıkarak, toplumumuzun refah düzeyinin geliştirilmesi, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan gelişmesi ve kalkınması için, kurum olarak projeler üretmiş ve birçok projede de yer almıştır.

İçinde yaşadığı çevreye ve topluma karşı ödev ve sorumluluklarının bilincinde olan BORTAR, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerle işbirliği içinde hareket ederek, sanat, spor, eğitim ve çevre konularında toplumumuza hizmet etmektedir. BORTAR, ülkemizin ve toplumumuzun yaşam kalitesini arttırma, ekonomik, kültürel, çevresel ve sosyal gelişmelere destek verme ve sosyal sorumluluk bilincini tüm topluma yayma projeleriyle, öncü ve örnek bir kurum misyonunu sahiplenmiştir.

Bu çerçevede,

• Çalışanlarımıza karşı sorumluluk,

• Müşterilerimize yönelik sorumluluk,

• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk,

• Devlete karşı sorumluluk,

• Tedarikçilere karşı sorumluluk,

• Rakiplere yönelik sorumluluk,

• Topluma karşı sorumluluk,

şirket politikamızın, önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır.